SKI 02.22 IT-drift – fleksible og brede aftaler

SKI 02.22 IT-drift
En 10-årig aftale af Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Vi som IT-support og SKI leverandør står klar til at hjælpe med navigationen i processen af købet, og sikrer at du får den rigtige SKI aftale for din organisations behov.

Du kan med aftalen tilkøbe IT-drift og relateret services.

Vi ved, som IT-support og eksperter i branchen, hvor vigtigt det er at have styring og optimering af din cloudkapacitet, drift og support af operativsystemer, co-location i grønne datacentre samt en pålidelig servicedesk, som du kan kontakte når teknikken driller.

Nu kan du få adgang til alle de services efter behov og mere på den nye SKI-aftale, SKI 02.22 It-drift.

I A-one Solutions nuværende sortiment af IT-support sikrer vi, at vores kunder har mulighed for transparens på markedet. Det skal gerne give et indtryk af attraktive fordele, at kunne følge udviklingen og opdateringer af produkter, software og teknologi som passer til dig og din organisation. 

Vores allerede fleksible muligheder sikrer, at du som køber får adgang til løsninger og ydelser, der netop følger markedets teknologiske udvikling. Vi er til stede for dig for at give støtte og vejledning gennem processen.

Hvis du som kunde har helt individuelle krav, som ikke er dækket af spørgerammen, kan du også tilføje de krav i systemet. Vi gennemgår udbudsmaterialet med dig, de udarbejdes på baggrund af dine behov og krav, som derfra vil gøre aftalen ensartet og gennemsigtig for alle parter.

Et dynamisk indkøbssystem omhandlet IT-drift, betyder at alle virksomheder der ansøger, løbende kan optages i systemet om end minimumskravene opfyldes. 

Hele processen understøttes digitalt af SKI. Når der offentliggøres et nyt minimumbud, får alle leverandører en opdatering, der positionerer os til at afgive et tilbud, hvis vurderet inden for eget kompetenceområde.

Vi er en af leverandørene på aftalen, og vi vil gerne assistere og hjælpe dig med at imødekomme dine IT-driftsbehov. Inden for vores ekspertise for cloud løsninger og IT support, er vores dedikerede team klar til at sikre et IT-design og support til dig.,

Når vi taler om SKI 02.22 er lighed og bæredygtighed vigtige faktorer at overveje.

CSR- Corporate Social Responsibility – er en forpligtelse, som kunde, at inkludere SKI’s CSR-bilag. Det er også muligt at erstatte SKI’s med eget CSR-bilag, så længe kravene er tilsvarende eller strengere end det påkrævet.

Vi er, som leverandører, med til at overholde de forpligtende ti FN-principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som kan læses yderligere om i FN’s Global Compact.

Med dette bidrag er vi en del af et større netværk, og bidrager derfor med egen kvalitet, så lignende og andre virksomheder måles efter lige kvalitet. Arbejdsklausulen i bilaget er for at bekæmpe social dumping. 

Det vil sige at de kunder og medarbejdere, som leverandører beskæftiger leveringskontrakter til, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ringere end dem, der gælder inden for lignende fag og industrier.

Aftalen er en del af et større hele, som lever op til FN’s verdensmål om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Det grønne tiltag har uundgåelige krav til, hvordan vi bør være bæredygtige. SKI har udviklet og formuleret en vejledning, til grønne krav og initiativer ved anskaffelse af IT-drift i systemet.

Eftersom et dynamisk indkøbssystem, der er i konstant bevægelse, er det muligt at skærpe krav i takt med markedets udvikling, og SKI vil løbende inddrage kunder i dialogen. Vejledningen er derfor relevant og opdateret.

Vi er som IT-virksomhed fokuseret på grøn IT og arbejder tæt med vores kunder for at opfylde dine, SKI’s, FN’s og egne bestræbelser på effektive løsninger og miljømæssig ansvarlighed.

Hvordan bruger du aftalen?

Når du ønsker at foretage et indkøb af SKI 02.22 aftalen, drager du fordel af den digitale understøttelse, der er at finde i det dynamiske indkøbssystem. Vi kan nærmest ikke nævne det nok, men systemet er en guide gennem hele indkøbsprocessen fra start til slut – både for indkøbere og tilbudsgivere.

Du som kunde kan via et miniudbud, udbyde indkøb af et konkret produkt og ydelse, omfattet af tidligere nævnte kategorier i aftalen. Det kunne f.eks være en service som cloud kapacitet eller applikationsdrift. Vi som leverendør byder ind hvis vi vurderer at have en løsning der dækker dit behov.

Tryk på Aftaledokumenter nedenfor, her finder du på ski.dk, deres kundevejledning til konkrete indkøb, samt rammeaftale, leveringsaftale, udbugsbekendtgørelse m.m – alt sammen at finde i fanen Aftaledokumenter. 

Den dynamiske indkøbsproces på aftalen, gør hele indkøbet både fleksibelt og effektivt for både kunder og leverandører. Med det digitale flow kan du tilpasse og skræddersy dine indkøb præcis efter dine behov. Uanset om du har brug for at udvide din cloudkapacitet, få support til dine operativsystemer eller placere dine data i miljøvenlige datacentre, kan du finde det hele på denne aftale.

En stor fordel ved SKI 02.22 er netop at materialet kan tilpasses løbende, og er genereret automatisk ud fra den forudgående spørgeramme, som reducerer mængden af materiale.


Vis menu