Microsoft prisstigninger på alle deres licenstyper, d. 31/03/23

Microsoft prisstigninger

Starten af 2023 bød på annonceringen af generelle prisstigninger fra Microsoft på alle deres licenstyper.

Prisstigninger betyder for kunder der benytter nedenstående valuta, at produktpriserne fra d. 1 april 2023 vil reflektere valutakursen, der reguleres i takt med den amerikanske dollar.

Følgende tal annoncerer Microsoft selv:

 • (DKK) Dansk krone
  • 11%
 • (NOK) Norsk krone
  • 11%
 • (EUR) Euroen
  • 11%
 • (SEK) Svensk krone
  • 15%
 • (GBP) Britiske pund
  • 9%

Fremadrettet for danske prislister, påvirker det ikke allerede eksisterende aftaler og ordrer. Men aftaler og ordrer efter d. 31 marts betyder desværre for vores kunder, at der vil være forskellige prisstigninger på produkter,  afhængig af vores pågældende lokale valuta. 

Fornyelser og tilføjelser berøres desuden af dette, men en konvertering af licenser til en årsbinding, giver mulighed for at prisbeskytte priserne – de aftaler og køb foretaget inden 1. april 2023. Prisstigningerne og deraf den procentmæssige stigning, vil variere alt efter hvilke Microsoft produkter I, i virksomheden har valgt at benytte.

Det er en ærgerlig udvikling, midt i tider hvor vi oplever prisstigninger alle vegne, lige fra hverdagsprodukter, forsikringer og nu til online forbrug af Microsoft produkter. Vi vælger at fokusere på det positive aspekt; som er muligheden for samarbejdet mellem du/i og os. Målretter vi udviklingen med dette aspekt, er sparring og planlægning essentiel for os ligeså vel som for dig og jeres virksomhed. Det er vigtigt for os at oplyse om, at kunders NCE aftaler har muligheden for at blive låst- og prisfastsat inden ændringen træder i kraft.

Som flere måske husker, foretog Microsoft tilbage i marts 2021 en ændring af deres licens model, nu som det nye New Commerce Experience (NCE). De hidtidige ændringer og opgraderinger har tiltrådt for at forbedre NCE aftaler. Der med når Microsoft næste milepæl i denne udvikling d. 1 april 2023.

FAQs

Hvorfor ændrer Microsoft priserne på deres partnere og kunders produkter?

For visse Microsoft kunder eller Microsoft partnere i specifikke regioner, har de været i stand til at købe Microsoft produkter op til 40% lavere, end hvad det globale amerikanske dollar-niveau ellers har prisreguleret produkterne til. Microsofts ændringer er for at øge gennemsigtighed og forudsigelighed for kunder globalt – det vil de gøre muligt med ny prismodel som matcher deres globale industri.

Hvad betyder ændringen fremadrettet?

I fremtiden vil Microsoft vurdere priserne i lokal valuta to gange om året. Det vil blive en almindelig regulering der skal til for at tage hensyn til valutaudsving i forhold til den amerikanske dollar (USD).

Fra og med 01-04-23 vil den nydefineret kadence give bedre pristilpasningen til Commercial Cloud, på tværs af regioner. Det betyder at kunder og partnere i valutareguleret regioner, nu vil kunne planlægge priser tilpasset til USD – alt efter de halvårlige intervaller der medregner markedsforholdene. 

De halvårlige intervaller er vurderet nødvendige af Microsoft, for at sikre justeringer på tværs af regioner, omhandlende lokale priser for softwareprodukter og onlinetjenester. For vores kunder betyder det gennemsigtighed og relevant information, vedrørende tidspunkt for fremtidige prisjusteringer af produkter – dermed en ensartet og klar tilgang til prissætningen. 

Hvornår sænkes priserne igen?

I takt med markedsforholdene ændrer sig, vil Microsoft sænke priserne igen, ligeså vel som de nu hæver dem, tillagt de valuta som kræver en pristilpasning. Som en del af de to årlige reguleringer, vil priserne blive justeret op og ned for at opretholde en global tilpasning.

Er du i tvivl om hvad det betyder for dig og din virksomhed?

Så tag endelig fat i din IT-support rådgiver hos A-one Solutions, lad os danne et overblik af betydningen i ovenstående tal og om dine Microsoft aftaler/licenser bør fornyes.


Vis menu