Microsoft 365 Copilot: din AI-assistent i en digitaliseret verden

Microsoft 365 Copilot: din AI-assistent i en digitaliseret verden

Hvad hvis vi fortæller dig, at vores alles velkendte Microsoft 365 nu har et AI baseret system? Et system der assisterer og kan hjælpe dig med at arbejde smartere, mere effektivt og mere kreativt end nogensinde før.

Mød Microsoft 365 Copilot – din AI-assistent, der giver dig personlig vejledning, inspirerer dig til at drømme stort og skaber en mere innovativ arbejdsproces.

Som vores verden forsætter med at udvikle sig, bliver det klarere at teknologi ikke længere kun handler om at automatisere rutineopgaver. I stedet handler teknologi og AI om at muliggøre mennesker i deres tænkende, skabende og drømmende proces på nye grundlag.

AI, Machine- og Deep Learning fylder i overskrifter, nyheder og udviklingen i 2023. Hvad skal og må studerende gøre til eksamen, hvad sker der med arbejdspladser når teknologi overtager og bør vi egentlig forbyde kunstig intelligens eller, bør vi i stedet lære hvordan vi samarbejder med den?

Lad os dykke ned i, hvordan Microsoft 365 Copilot kan assistere vores arbejdsopgaver, og fodre vores kreative og innovative lyst!

 

Fordelene ved at integrere Copilot i din organisation

I de programmer du benytter i dit hverdagsarbejde, såsom Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams mfl., så er Copilot en funktion der arbejder sideløbende med dig og dit arbejde.

Det er fortsat dig som styrer alt som skal ske, men du får mulighed for at optimere din egen kreativitet, analytiske evner, din produktivitet og dine udtryk. Det samarbejde du vil have med Copilot, afhænger af dine behov og udfoldelse i, og på tværs af Microsoft 365 apps.

I de seneste årtier er der sket flere ændringer i den måde, vi kommuniker på, og på de medieplatforme som vi bruger til at kommunikere med.

Især teknologien AI, giver os kommunikative styrker som forstærker personers og organisationernes arbejde, som vi har set med brugen af chatbots.

Copilot har altså et potentiale til at ændre arbejdsprocesser fuldstændigt, med produktion af indhold hurtigere, redigeringer og forslag der kan styrke og fremme brugerens arbejde.

Udforsk de mange anvendelsesmuligheder for Copilot

Microsoft 365 Copilot kan give brugere hjælp til en lang række af opgaver, som fx oprettelse af dokumenter i Word, præsentationer i PowerPoint, regnearks redigeringer i Excel, deling af filer i Outlook og kun meget mere end det.

Copilot kan også komme med inspiration og forslag, til at organisere og strukturere dit arbejde, til hvordan du bedst kan navigere, lære og udnytte de forskellige værktøjer og funktioner som tilbydes i Microsoft 365 apps.

Fordele ved Copilot:

  • Øget produktivitet og tidsbesparende ved at finde måder at udføre og sætte gang i dine opgaver på

  • Personlig vejledning og oplevelse på baggrund af den enkeltes online adfærd – Copilot kan foreslå relevante handlinger specifikt til dig

  • Som ny bruger kan du hurtigere få læring om Microsoft 365 systemer, værktøjer og apps

  • Færre IT-problemer hvis Copilot kan besvare dine spørgsmål og løse problemet

Ulemper ved Copilot:

  • Risiko for fejl hvis Copilot fodres forkert input og deraf også giver dig et forkert output

  • Copilot kan have manglende forståelse for dine mere komplekse problemer, eftersom den giver svar på baggrund af brugerens adfærd

  • Manglende personlig interaktion kan føre til digitale frustrationer for dig

  • Afhængighed af teknologiske inputs kan risikere personer mister evnen til selv at løse og udføre opgaver, når teknologien ikke længere har svaret

Bliv sikker på Copilot og lær den at kende

Microsoft 365 Copilot analyserer brugerens aktiviteter og foreslår relevante handlinger og opdateringer ud fra dine inputs og adfærd. Det giver mulighed for selv at være kritisk og selektiv med sin Copilot, samt en hurtigere adgang til flere forskellige og nyttige tips og tricks der kan lette dit arbejdsliv.

Du tænker måske nu, hvad med sikkerhed, sporing af ens digitale færden og anden analyserbar information vedrørende din aktivitet?

Microsoft 365 Copilot er udviklet med henblik på at overholde GDPR-lovgivningen, og andre relevante love for beskyttelse af personoplysninger. Microsoft har sikkerhedsforanstaltet sig og taget de nødvendige skridt, for at beskytte brugerdata og personers sporing af deres digitale færden.

Når det kommer til sporingen af digital færden, skal det påmindes at Copilot kun er en assistent til hverdags- og arbejdsrelateret opgaver – ikke et overvågningsværktøj der sporer og sælger adfærd. Den fungerer ved at spore data, for at optimere interaktionen med systemet som målretter sig den enkeltes mønster og behov.

Microsoft deler kun data med korrekt samtykkeerklæring, og dine personlige oplysninger havner derfor ikke ved tredjeparter uden at du ved det.

Afslutningsvis vil vi blot nævne,

Husk at Microsoft 365 Copilot er kunstig intelligens, altså en AI-drevet hjælp til dig og din organisation, og ikke en erstatning for en person eller en medarbejder. Den vil ikke være i stand til at svare på alt du spørger den om, eller løse alle dine problemer – det afhænger netop af hvad du fordrer den af information.

Vi anbefaler derfor også vores kunder, at udforske denne spændende fremtid med AI, men fortsat at kontakte jeres IT-support for hjælp, komplekse problemer eller spørgsmål du må have.

Vi glæder os til at hjælpe og lære Copilot at kende, sammen med jer!

 

A-one Solutions


Vis menu